Diz eklemi enjeksiyonlari arastirmasi

OSTEOARTRİT  HASTALARINDA EKLEM İÇİ KORTİKOSTEROİD ENJEKSİYONLARI EKLEM HASARININ ARTMASINA NEDEN Olabilir!? :

   Steroid enjeksiyonları, diz ve kalçadaki osteoartrit ile ilişkili ağrıyı hafifletmek için sıklıkla kullanılır, ancak yeni kanıtlar tedavinin bazı insanlar için iyiden daha fazla zarar verebileceğini göstermektedir. Uzmanlar şimdi, potansiyel riskler ve enjeksiyonların yararları hakkında daha iyi bilgilendirilmiş onam gerekli

liğini vurgulamaktadır.Boston Üniversitesi'nde osteoartrit için intraartiküler kortikosteroid enjeksiyonu alan 450'den fazla hastanın verileri tedavinin osteoartritin hızını artırabileceğini ve eklem yıkımına katkıda bulunabileceğini göstermektedir.Makale Radyoloji dergisinde 15 Ekim'de çevrimiçi olarak yayınlandı.Bir basın bülteninde Dr. Ali Guermazi "Bu enjeksiyonların osteonekroz, subkondral yetersizlik kırığı, hızlı ilerleyici osteoartrit gibi ciddi ikomplikasyonlar

la eklemlere çok zararlı olabileceğini görülür. Guermazi,Gaziler İşleri Boston Sağlık Sistemi'

nde radyoloji şefi ve Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde radyoloji profesörüdür.Bazı hastalar tedaviden kötü sonuçlara diğerlerind

en daha yatkın olabilir, ancak bu kişilerin nasıl tanımlanacağı henüz bilinmemektedir. Araştır

macılar, bilgilendirilmiş rızanın önemli ve olumsuz olaylara katkıda bulunabilecek sorunları saptamak için radyologları steroid enjeksiyonlarını uygulamadan önce röntgen çekmeye çağırıyorlar.Guermazi, "Eklem içi kortikosteroid enjeksiyonu artıları ve eksileri için ciddi bir şekilde tartışılmalı. Komplikasyon

larla ilgili kritik düşünceler, şu anda durum böyle olmayan hastanın onayının bir parçası olmalı. Uzun Vadeli Veri Eksik. En sık kalça ve dizleri etkileyen osteoartrit için birinci basamak tedavi konservatif ağrı kontrolüdür, ancak çoğu hasta sonunda eklem replasmanına ihtiyaç duyar.Yine de osteoartriti olan insanlar genellik

le daha yaşlıdır ve onları ameliyat için veya asetaminofen /nonsteroidal antienflamatuar (NSAID'ler) ilaçlarla uzun süreli tedavi için uygun hale getirmeyen tıbbi sorunlara sahiptir.

KAYNAKLAR:https://www.medscape.com/viewarticle/920029?FBCLID.. 


.. "