Serebral Palsi Tedavisinde Botox uygulamasi

SEREBRAL PALSİ TEDAVİSİNDE BOTOX UYGULANIMI 

HASTALAR VE AİLELER DAHA MUTLU

Botox yani Botulinum toksini birçok tıbbi ve kozmetik problemin tedavisinde son yıllarda yaygın olarak kullanılan popüler bir ilaç olmuştur. Kolay uygulanabilirliği, yan etkilerinin az ve faydalarının fazla olması nedeniyle sık olarak kullanılmaktadır.

Serebral palsi (beyin felci) her 1000 canlı doğumda 2-3 çocukta görülen beyinde kalıcı hasarla karakterize bir hastalıktır. Sebebi anne karnında, doğumda ve doğum sonrası birçok sebebe bağlı olabilmektedir. İlk yaşlarda oturma, yürüme ve konuşma geriliği şeklinde belirti verebileceği gibi el tercihinin iki yaştan önce gelişmesi, anlamsız geceler boyu ağlama, tükrüğünü yutamama, yemek yemeyi red etme, dilini dışarıya çıkarma, boynunu tutamama şeklinde birçok belirti verebilmektedir. Serebral palsinin spastik dediğimiz alt tipinde kollarda bacaklarda yoğun sertlik, haraket kısıtlılıkları hastadan hastaya farklı düzeylerde olabilmektedir. Hastaların neredeyse tamamına fizik tedavi önerilmektedir. Fizik tedaviye rağmen kollarda ve bacaklarda rahatlama olmayan çocuklara botox tedavisi önerilmektedir. Aileler de genellikle enjeksiyonun zararsız olacağını düşünerek bu yönteme oldukça sıcak bakmaktadırlar. Serebral palsili hastalarda botulinum toksin kullanımının amaçları: Hastanın fonksiyonun ve hareketlerinin arttırılması (daha az makaslama, düşme ve daha büyük adımlama, çocuğun altını değiştirirken kolaylık sağlaması), postürün iyileştirilmesi, fizik tedavi cihazlarına daha iyi uyum, hijyenin sağlanması (el ve alt temizliği), kişisel bakımın iyileştirilmesi (giyinme, oturma), kozmetik olarak iyileşme (dirsek, el-bilek kasılmalarının düzelmesi) ve aşırı kasılmaya eşlik eden ağrının giderilmesidir. Tedavinin etkinliğinin başlaması enjeksiyondan 24-72 saat sonra olmaktadır ve üç-altı ay kadar etkinliğin sürdüğü kabul edilmektedir.