14 Mart Tip Bayrami

14 MART TIP BAYRAMI Diğer Meslek Bayramlarından  farklıdır, sıradan meslekî bayram niteliğinde değildir.


Sultan II. Mahmut'un yenilikçi hareketleri sonucu, hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi'nin de katkılarıyla batılı anlamda ilk tıp mektebi olan, Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire 14 Mart 1827 Çarşamba günü Şehzadebaşı'ndaki Tulumbacıbaşı Konağı'nda kurulmuştur. Bu şekilde, tıp tarihimizde 14 Mart yerini almıştır. Aynı bina içinde Tıphane ve Cerrahhane eğitimleri ayrı ayrı yapılıyormuş.


1915 yılında da tüm hocaların ve öğrencilerin askeri birliklere dağıtılması nedeniyle Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane bir yıl kapalı kalmış ve burası Hilal-i Ahmer Hastanesi olarak hizmet vermiştir.

1. Dünya Savaşı boyunca toplam 765 tıp öğrencisinden 346'sı şehit düşmüştür.

1915 yılında Tıbbiye'ye kaydolan 1. sınıf öğrencilerinin TAMAMI ÇANAKKALE'DE ŞEHİT DÜŞMÜŞ ve bu nedenle Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'den 1921 YILINDA HİÇ DOKTOR MEZUN OLAMAMIŞTIR.


İstanbul ilk defa 13 Kasım 1918'de  işgal edilmeye başlanmıştır ve İstanbul işgal altındayken 14 Mart 1919'da Tıp Fakültesi Öğrencileri ve şehrin doktorları 14 Mart Kuruluşu bahane ederek toplanmışlar  İstanbul'un işgal edilmesini protesto etmişlerdir. 

Daha sonra 

19 Mayıs 1919 Atatürk Samsun'a hareket ederek Milli Mücadeleyi başlatmıştır. 

21 - 22 Haziran 1919 Amasya Tamimi, 

23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 Erzurum Kongresi, 

4 - 11 Eylül 1919 Sivas Kongreleri yapılarak 

millî uyanış ve hamleler başlamıştır.


Böylece 14 MART TIP BAYRAMI hem ilk tıp fakültesinin kuruluşu hem de doktorların millî savunma hareketi olarak kutlanmaya başlanmıştır.


Günümüzde de 

kendi ailelerini ve kendi canlarını hiçe sayarak milletimizi  Covid-19'a karşı savunan tüm hekimlerimizin ve bu mücadelede tam bir ekip halinde hizmet veren  tüm sağlık camiamızın 

14 MART TIP BAYRAMI'nı yürekten kutluyorum.