ÇOCUKLUK ÇAĞI ROMATOİD ARTRİTİ (Jüvenil Romatoid Artrit, jüvenil Kroni


Juvenil artrit (JA) bir veya birden fazla eklemde 16 yaşından önce başlayan müzmin bir romatizmal hastalıktır. Juveril artritin başlıca 3 şekli vardır. Bunların eklem tutulması, tedavileri ve prognozlarında (gidaşatında ) önemli farklılıklar vardır.

Sistemik başlangıçlı tip :
Yüksek ateş, deri döküntüleri ve bazı iç organ tutulmaları ile birlikte seyreder. Hastalığın %10 unda bu şekilde artrit vardır. Kızlarda iki kat daha fazla görülür. Prognozu iyi değildir.

Oligoartiküler tip :
Beşten az eklemin tutulmasıdır. Artritli çocukların yarısında bu şekilde tutulma vardır. Bu çocuklar çok genç hatta bebek bile olabilirler. Bu hastalarda göz bozuklukları da olabilir. Kızlarda 6 kat daha fazla görülür. Bu çocuklarda iyileşme oldukça iyidir.

Poliartiküler tip :
Bu çocuklarda 5 veya 5 den fazla eklem tutulması vardır. Her yaşta başlayabilir. Bu hastaların bir kısmı erişkin tip romatoid artritin erken dönemde başlayan formu olarak kabul edilir. Kızlarda iki kat daha fazla görülür. JA in sebebi bilinmemektedir. Genetik faktörler, enfeksiyon hastalıkları hastalığı tetikleyici olabilir. JA toplumun binde birinde görülür. Bu çocuklar okula gitmekte, oyun ve sosyal aktivitelere katılmada büyük güçlüklerle karşılaşabilirler. Okul başarıları fiziksel kısıtlıktan dolayı daha düşüktür. Aile; ekonomik, psikolojik zorluklarla karşılaşabilirler.


Teşhis:
JA’in teşhisinde büyük güçlüklerle karşılaşılabilir. Topallama, sabah yataktan uyanma esnasında tutukluk, azalmış fiziksel aktivite, başlangıç döneminde en çok rastlanan belirtilerdir. Büyüklerin RA’ in teşhisinde işe yarayan kan tetkikleri çocuklarda normal olabilir. Ayrıca enfeksiyonlar, lösemiler, çocukluk çağı kanserleri başlangıçta JA belirtileriyle aynı şekilde başlar. Eklemlerde şişlik, ağrı, bazen deri döküntüleri, ateş, halsizlik, tutukluk, teşhis koymada yardımcı olur.

Tedavi :
Erişkin romatoid artritin tedavisinde kullanılan pek çok ilaç JA’in tedavisinde de kullanılır. İyi bir yatak duruşu, splintler, ateller ve egzersizler, deformitelerin oluşumunu ve ilerlemesini engeller.