Enterferansiyel Akimlar

Enterferansiyel Akımlar:

 • Enterferaksiyel akımlar iki orta şiddetli akımın girişiminden elde edilir.
 • 4000 Hz frekanslı bir akım ile 3900-4000 Hz frekans aralığında bir akım kullanılır ve bu iki akım doku içinde kesişir.
 • Kesiştikleri noktada aralarındaki farka bağlı 0-100 Hz arasında yeni bir akım oluşur. Esas olarak bu akımın etkilerinden faydalanılır.
 • Cildin elektriğe gösterdiği direnç akımın frekansı ile ters orantılıdır.
 • Yani, orta frekanslı akımlar alçak frekanslı akımlara göre daha rahat cildi geçer, derin dokulara kadar inebilirler.
 • Enterferansiyel akımlar’da, orta frekanslı akımlar kolayca cildi aşar ve doku içinde alçak frekanslı bir akım (0-100 Hz) meydana getirerek sinir ve kas liflerini uyarabilirler.

Tedavi Frekansları ve Etkileri:

 • 0-10 devir/sn – Kasılma oluşturur – Kas rehabilitasyonunda kullanılır.
 • 0-100 devir/sn – Ven ve lenf dolanımını arttırır – Ödem tedavisinde kullanılır.
 • 90-100 devir/sn – Sedatif etkisi vardır – Ağrı tedavisinde kullanılır.
 • Sabit 100 devir/sn – Analjezik etkisi vardır – Ağrı tedavisinde kullanılır.
 1. Enterferansiyel akımlar denerve kasta kontraksiyon sağlayamaz, termal etkileri yoktur, ağrı hissi oluşturmazlar.

Uygulama:

 • Hasta rahat bir pozisyonda olacak şekilde, uygulama yapılacak alan temiz olmalıdır.
 • Dört elektrot kullanılır. Bu elektrotlar birbirine çapraz şekilde yerleştirilmelidir.
 • Ara madde olarak çeşme suyunda ıslatılmış süngerler veya elektrokondüktif jel kullanılabilir.
 • Hasta tedavi edilecek bölgede akımı hissedinceye kadar, elektrotlar hareket ettirilerek uygun yerleşim ayarlanır.
 • Uygun frekans seçilerek akım şiddeti yavaşça arttırılır ve hastanın hafif bir karıncalanma hissi duyması hedeflenir.
 • Tedavi süresi 10-30 dakika arasında değişir.

Endikasyonları:

 • Postravmatik durumlar
 • İnflamatuvar romatizmal hastalıklar
 • Dejeneratif eklem hastalıkları
 • Stres inkontinansı
 • Ağrılı omuz sendromları
 • Sudeck atrofisi
 • KBAS

Kontrendikasyonları:

 • Hamilelik
 • Pacemaker kullanımında
 • Enfeksiyon, malign tümör
 • Hemorajik bölge üzerine
 • Atrial ve venöz tromboz üzerine
 • Astenik hastalarda göğüs kafesi üzerine

Kaynak:

 • Dr. Tiraje Tuncer – Elektroterapi – Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
 • Dr. Fzt. Ayşe Zengin Alpözgen – Orta Frekanslı Akımlar Enterferansiyel Akımlar (EFA) – Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi