Ankilozan Spondilit

Ağrı, tutukluk, hareket kısıtlılığı ve deformite ile seyreden, ilerleyici ve tedavi edilmezse sakat bırakıcı iltihaplı bir romatizma çeşididir.
Tipik olarak AS, 20 yaşlarında bel ağrısı ile başlar. Ağrı belden sırta ve kabalara yayılabilir. Sabahları uykudan kalkarken daha fazla hissedilir. Başlangıç sinsidir ve zamanla devamlılık göstermeye eğilimlidir. Ağrı ile birlikte sabah sertliği de bulunur. Sabah sertliği öğleye kadar ve hatta azalarak gün boyu sürebilir. Ağrı ve sabah sertliği hareketle azalır. Ağrı geceleri ve uzun süreli istirahatla artar ve ağrı nedeniyle hasta uyanabilir. Yorgunluk, kırıklık, iştahsızlık, hafif ateş (seyrek rastlanır) olabilir. Ankilozan spondilit tanısında muayene ile birlikte, radyografi, MR, sintigrafi ve laboratuar tetkiklerinden yararlanılır. 

AS’de düzenli ve uzun süreli bir tedavi programı ile başarılı sonuç almak mümkündür. Hastalar verilen tedaviye uydukları takdirde normal insanlara yakın bir yaşam sürmektedirler. Tedavide en önemli görev hastanın kendisine düşmektedir. Hasta kesinlikle sigara içmemeli, egzersizlere tam uymalıdır. Ankilozan spondilit kronik bir hastalık olmakla birlikte çoğunlukla iyi bir prognoza sahiptir. Fizik tedavi, tedavinin önemli bir parçasıdır. Fonksiyonların korunması ve deformitelerin önlenmesi ancak düzenli olarak uygulanan fizik tedavi ile başarılabilir. Omurga deformitelerinin önlenmesi için sert ve düz yatakta yatılmalı, yastık ince olmalı ve hatta yastıksız yatma önerilmelidir.

Başlıca iki türlü ilaç kullanılır.

1- Nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar. Bunlar aspirine benzer ilaçlardır. Başka romatizmal hastalıklarda kısa süreli kullanımları önerilen bu ilaçlar, AS’de uzun süre kullanıldığında hastalığın seyri üzerine olumlu etki yapmaktadır.

2- Temel ilaçlar. Hastalığın seyrini durduran veya tamamen tedavi eden ilaçlardır. Bunlar metotreksat, sulfasalazin, ve biyolojik ajanlar (etanercept, infliximam..) gibi ilaçlardır. Bazı olgularda deformiteleri düzeltmek için cerrahi endikasyon konur. Omurga deformitelerini düzeltmek için kama şeklinde osteotomi, kalça tutuluşunda artroplasti yapılabilir. Destekleyici tedavi olarak ozon kullanılabilir.