HİDROSEFALİ REHABİLİTASYONU

Kafa içindeki  sıvı  artışının miktarına ve basınç süresinin fazlalığına bağlı olarak serebralde

parankim dokuda hasar meydana gelebilir. Bu hasar sonucunda her çocukta motor problemler


 


görülmez. Bazılarında ise hasarın büyüklüğü ve yeri ile orantılı olmak üzere motor


 


problemler görülür. Hidrosefaliye bağlı, gelişmekte olan beyindeki hasar sonucunda motor


 


ve postür problemleri olan çocuklarda serebral palsi tanısını alır.


 


Hidrosefaliye bağlı gelişen serebral palsili çocuklarda genellikle iki tür tonus problemi


 


görülür. Bunlar hipotoni ve spastisitedir.


 


Spastisite : Pasif harekete karşı verilen dirence  denir. Pasif hareketteki hız arttıkça ve çocuk aktif


 


hareket etmek istediğinde spastisitede artış meydana gelir


 


Vücutta spastisitenin görüldüğü yere göre bu çocuklar sınıflandırılır.


 


Bunlar: diparazi hemiparazi ve tetraparazidir.


 


Spatisitesi olan çocukların serebral sistemdeki hasarı kalıcıdır ve zaman içersinde değişmez. Zaman


 


İçinde serebral hasarda değişiklik olmasa bile bu çocukların büyümesine bağlı  motor yapıda


 


değişiklikler  olmaktadır. Bu değişiklikler şu şekilde sınıflandırılabilir:


 


 


 


Kuruluş Şeması


 


 


A1:Diparazik çocuklar:


 


A1a:0-6 aylık: serbral sistemde hasarı fazla olan diparazik çocuklar-


 


serebral sistemde hasarı az olan diparazik çocuklar.


 


A1b:6-12aylık: serbral sistemde hasarı fazla olan diparazik çocuklar


 


 serebral sistemde hasarı az olan diparazik çocuklar.


 


A1c:12-24 aylık: serbral sistemde hasarı fazla olan diparazik çocuklar


 


 serebral sistemde hasarı az olan diparazik çocuklar.


 


A1d:24-48aylık: serbral sistemde hasarı fazla olan diparazik çocuklar


 


serebral sistemde hasarı az olan diparazik çocuklar.


 


A2:Hemiparazik çocuklar:


 


A2a:0-6 aylık: serbral sistemde hasarı fazla olan hemiparazik çocuklar


 


serebral sistemde hasarı az olan hemiparazik çocuklar.


A2b:6-12aylık: serbral sistemde hasarı fazla olan hemiparazik çocuklar


 


 serebral sistemde hasarı az olan hemiparazik çocuklar.


 


A2c:12-24 aylık: serbral sistemde hasarı fazla olan hemiparazik çocuklar


 


 serebral sistemde hasarı az olan hemiparazik çocuklar.


 


A2d:24-48aylık: serbral sistemde hasarı fazla olan hemiparazik çocuklar


 


serebral sistemde hasarı az olan hemiparazik çocuklar.


 


 


 


A3:Tetraparazik çocuklar:


 


A3a:0-6 aylık tetraparazik çocuklar:


 


A3b:6-12 aylık tetraparazik çocuklar:


 


A3c:12-24 aylık tetraparazik çocuklar:


 


A3d:24-48 aylık tetraparazik çocuklar:


 


Hipotonik çocuklar: bu çocuklarda tonus artışı yoktur. Tam aksine tonusları azdır.


 


B1:Hipotonik çocuklar:


 


B1a:0-6 aylık hipotonik çocuklar:


 


B1b:6-12 aylık hipotonik çocuklar:


 


B1c:12-24 aylık hipotonik çocuklar:


 


B1d:24-48 aylık hipotonik çocuklar


 


Bu dönmemlerdeki çocukların genel özellikleri ve bu çocuklarda uygulanması gereken tedavideki


 


öneriler şu şekildedir.


 


                                


 


 


 


 


                                         


                             DİPARAZİ:


 


Sadece alt ekstremitede spastisitesi olan çocuklara denir. Bazılarında gövde 


 


tutulumu görülür. Üst ekstremiteler de ve baş kontrolünde problem yoktur.


 


A1a:0-6 ay:


 


Serebral deki hasarı fazla olan diparazik çocuklar:


 


Özellikleri:


 


Alt ekstremitede tonus artışı görülmeye başlanır.


 


Genelikle Kalça fleksiyon,  kalça adduksiyon,


 


kalça internal rotasyon, diz fleksiyon ve ayak

Diparazik çocuk postürü

 

 

bileği planter fleksiyon kaslarında spastisite görülür.


 


Spastisitesi çok fazla olan çocuklara bu


 


kadar küçük yaşta bile EHA’ ın (eklem hareket açıklığı) tamamlanmasında zorlanılabilinir Spastisite


 


postürü nedeniyle yüz  üstü yatmakta zorluk çekerler. Bu çocukların gövdelerinde spastisite olmasada


 


bir miktar zayıflık bulunmaktadır.


 


Öneriler:


 


En erken dönemde fizyoterapiye başlanılmalıdır. Germe egzersizleri yapılmamalıdır.


 


Spastisitesi olan kasa, yaptığı hareketi öğretmeye çalışıldığında tonusta azalma görülmektedir.


 


 Örnek olarak ayak bileğinde ki planter fleksiyon spastisitesini verebiliriz. Pasif olarak


 


spastisteyle karşılaştığımız yere kadar dorsi fleksiyon yaptırılır.Burada dorsi fleksiyonu


 


zorlamadan planter fleksiyon hareketine yada planter fleksiyon spastisitesine  hafif direnç verilir.


 


Bu hareket sık tekrarlandığında spatisitesi olan kas hareketi öğrenir. Spastistesi olan kas hareketi


 


öğrendikçe tonusunda azalma meydana gelir.


 


 


 


 


 


 


 


0-6ay


Serebral deki hasarı az olan diparazik çocuklar:


 


Özellikleri:


 


Alt ekstremitede çoğu zaman beli belirsiz tonus artışı vardır. Genellikle kalça adduktörlerde


 


ve ayak bileği planter fleksiyon kaslarında çok hafif görülür. Hatta çoğu zaman fizyoterapiye


 


gerek olmadığı düşüncesini uyandırır. Gövdede ve üst ekstremitede problem yoktur.


 


Öneriler:


 


Tonustaki artış çok hafif olsa bile mutlaka egzersize başlanılmalıdır. Kalçada daha


 


sonra gelebilecek olan spastistenin azaltılmasında çok faydalı olan top üstündeki gövde


 


egzersizleri bu dönem sonuna doğru çalıştırılmalıdır. Kolaylaştırarak aktif hareket ortaya


 


çıkarma egzersizleri erken dönemde uygulanmalıdır. Unutulmamalıdır ki yerleşecebilecek


 


olan spastisitenin rehabilitasyonu yerleşmeden her zaman daha kolaydır.


 


 


A1b:6-12 ay :


Serebral deki hasarı fazla olan diparazik çocuklar:


 


Özellikleri:


 


Spastisite bu dönemde hızla artar.  Bir önceki dönemde rehabilitasyona başlanılmamış yada


 


germe egzersizleri yapılmış ise eklem hareket açıklığını tamamlamak gittikçe zorlaşır.


 


Çocuk oturtulmaya getirildiğinde spastisite nedeniyle kalça eklemi üzerine değilde


 


sakruma doğru ağırlık aktarır vaziyette oturur. Burada dengeyi sağlamak için çocuk


 


çok fazla gövdeyi fleksiyona getirmek zorundadır. Dönme egzersizlerini yaparken


 


gövdeyi ve kollarını kullanır. Sürünmede ise kollarını kullanarak kendini öne doğru aktarır.


 


Emekleme pozisyonuna getirmek çok zordur. Beyin hasarı fazla olan diparazik çocuklar bu


 


dönem içersinde emeklemeyi genellikle başaramazlar. Başardıklarında ise tavşan stili


 


emekleyerek giderler. Dizüstü durma pozisyonunda kalça anterior pelvik tilt pozisyonundadır.


 


Kalça ekstansiyona tam gelmez ve lomber lordoz artar.


 


Öneriler:


 


  Bu dönemin en önemli egzersizi gövde egzersizleridir.  Kuvvetli gövdeye


 


bağlanan alt ekstremite hareketlerini daha kolay yapabilecektir. Yoğun gövde


 


egzersizlerinden sonra oturma postüründe belirgin düzelme sağlanır.


 


Alt ekstremitede yapılan germe egzersizleri geçici sonuçlar vermektedir. Çocuk aktif hareket


 


yapmak istediğinde tekrar eski şiddetinde spastisite görülür.


 


Dönme sürünme emekleme diz üstü ve ayakta durma  fonksiyonel egzersizleri bu dönem


 


içinde başlar.


 


Dönme ve sürünme egzersizlerinde genellikle sorun yaşamazlar. Alt ekstremitedeki


 


spastisiteye bağlı kendine özgü dönme ve sürünme postürleri bulunmaktadır. Bu fonksiyonel


 


egzersizler sırasında dikkat edilecek en önemli konu , çocuk fonksiyonu yaparken onu teşvik


 


etmek için yapılan ve çocuğun heyecanlanarak daha çok spastisitesinin artmasını sağlayan


 


aktivitelerdir.


 


Alt ekstremitedeki tonus, hareketler kolaylaştırılarak yardımlı aktif çalıştırılıp belirli bir


 


simetri sağlandıktan sonra emekleme ve diz üstü durma egzersizlerine geçilmelidir.Emekleme


 


egzersizi sırasında kullanılan silindir ve emekleme taburesi bu fonksiyonların oluşmasında


 


büyük önemi olan gövde hareketlerini tamamıyle desteğin yapmasını sağladığından dolayı uygun


 


değildir.Bunların yerine ya fizyoterapistin yada ailenin çocuğu fonksiyona çalıştırması ve


 


çocuğun hareketi yapabildiği yerde ona bırakması gerekmektedir, yada fonksiyonu


 


çalıştırırken vücudun bütün bölümlerine eşit destek sağlıyacak ve hareketin tamamını desteğin


 


yapmadığı yardımcı cihazlar kullanılmalıdır.


 


Bu dönemin sonunda ayakta durma egzersizine başlanıldığında mutlaka yapının korunarak


 


çalıştırılması gerekmektedir. Özellikle genu rekurvatum ve ayak bileği deformiteleri bu


 


dönemde yapı korunmadan ağırlık aktarıldığında oluşmaktadır.


 


A1b:6-12 ay


 


serebral deki hasarı az olan çocuklar


 


Özellikleri:


 


Hasarı çok az olan çocuklarda sadece planter fleksiyon spastisitesi görülür. Bütün


 


fonksiyonları çok rahat yapar, yalnız tutunup ayağa kalktığında planter fleksiyonda basar.


 


Hasarı biraz daha fazla olan çocuklarda ise tabloya adduktor spastisite eşlik eder. Bu


 


çocuklarda bütün fonksiyonları çok hızlı yapar. Tutunup ayağa kalktığında planter


 


fleksiyonda basar ve çok rahat tutunup yan yan yürürler. Bu çocukların elinden tutup


 


yürütüldüğünde adduktör spastisite devreye girer ve çocuk makaslıyarak yürür.


 


Öneriler:


 


Ayak bileğinde planter fleksiyon ve dorsi fleksiyon hareketi birlikte çalıştırılmalıdır.


 


Çocuk kesinlikle yürüteç kullanmamalı ve ellerinden tutulup yürütülmemelidir.Bu dönemde


 


spastisitesi olan kaslarda aktif hareket ortaya çıkarmaya yönelik çalıştırıldığında , agonist ve


 


antogonist kaslar birlikte çalıştırıldığında ve çocuğun spastisitesini arttıracak aktivitelerden


 


uzak durulduğunda genellikle çok iyi sonuçlar alınmakatdır.


 


 


A1c:12-24 ay :